Eldrift för arbetsfordon

Regamotion e-mobilitet

Regamotion® erbjuder e-mobilitets lösningar för full elektrisk drift, hybridsystem och batteridriven elektrifierad hydraulik.

Regamotion® är varumärket under vilket vi samlar alla våra produkter och system för e-mobilitet. Vi har arbetat med elektriska drivsystem för industriella fordon i över 30 år.

Full elektrisk drift används ofta i olika former av autonoma eller fjärrstyrda fordon så som AGV’er, jordbruksmaskiner och anläggningsmaskiner. Den traditionella användningen av drivverk för AGV’er för inomhus drift är en del av Regamotion® och vi arbetar även med nya generationens elektriska maskiner och fordon för utomhus drift.

Mild hybrid, som även kallas Power assist hybrids adderar sömnlöst elektriskt kraft till förbränningsmotorn. Genom att använda Power assist hybrid kan man använda en mindre dieselmotor för kontinuerlig drift med lägre last och addera elektrisk kraft för effekttoppar. En perfekt lösning för industriella fordon med intermittent drift.

Batteridriven elektrifierad hydraulik är en annan hybridlösning, många industriella fordon har hydrauliska system ombord t ex mobilkranar. Istället för att använda dieselmotorn att driva hydrauliken kan Regamotion® erbjuda kompletta system för elektrifierad hydraulisk drift ”e-PTO”.

Lösningar utomhus: Elektrisk framdrift för mobila maskiner
Lösningar inomhus: Drivverk för AGV, navmotorer / in-wheel-drive
Effekt: < 50 kW per motor
Batterispänning: 24-96 V

Läs mer

Lösningar: Mild hybrid/ Power assist hybrid för dieselmotorer
Elektrisk effekt: <57 kW
Batterispänning 24-96 V

Läs mer

Lösningar: e-pto, elektrohydrauliska kraftuttag
Pumpeffekt: 0.5-50 kW
Batterispänning: 24-96 V

Läs mer

Lösningar: Komponenter som används i Regamotion-system
Motorer: GSM och PMSM
Motorstyrningar: ACS motorstyrning
Batteri: ESP Lithium NCA moduler

Läs mer

I fokus: Spara energi med elektrifierad hydraulik

Att använda sig av elektrifierad hydraulik har många fördelar – även på dieseldrivna arbetsfordon. Genom att välja ett arbetsfordon med elektrifierad hydraulik kan man bland annat effektivisera sitt arbete och minska energiförbrukningen avsevärt, eftersom fordonets förbränningsmotor då inte behöver generera energi som bara går förlorad.

Ineffektiviteten i traditionell hydraulik som drivs av fordonets förbränningsmotor har länge varit känd. Fordon med denna form av hydraulik upplever betydande energiförluster på grund av att deras hydrauliksystem använder en dieseldriven oljepump för att skapa tryck och flöde, vilket resulterar i stora mängder bortslösad energi.

Dieselmotorn genererar hela tiden energi, som när den inte används i aktiva rörelser, går förlorad till ingen nytta alls. I ett traditionellt system med en central pump behöver trycket som skapas vara tillräckligt högt för att göra den största förbrukaren i hydrauliksystemet nöjd, vilket leder till att alla andra förbrukare tvingas arbeta med ett högre tryck än nödvändigt.

“Varje applikation är unik, men vi tar med oss årtionden av erfarenhet från olika elektrifieringsprojekt. Vi måste inte starta om från början varje gång.”

Emil Vestman
Produktansvarig, Regamotion

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.