Eldrift för arbetsfordon

Regamotion e-mobilitet

Regamotion® erbjuder e-mobilitets lösningar för full elektrisk drift, hybridsystem och batteridriven elektrohydraulik.

Regamotion® är varumärket under vilket vi samlar alla våra produkter och system för e-mobilitet och vi har arbetat med elektriska drivsystem för industriella fordon i över 30 år.

Full elektrisk drift används ofta i olika former av autonoma eller fjärrstyrda fordon så som AGV’er, jordbruksmaskiner och anläggningsmaskiner. Den traditionella användningen av drivverk för AGV’er för inomhus drift är en del av Regamotion® och vi arbetar även med nya generationens elektriska maskiner och fordon för utomhus drift.

Mild hybrid, som även kallas Power assist hybrids adderar sömnlöst elektriskt kraft till förbränningsmotorn. Genom att använda Power assist hybrid kan man använda en mindre dieselmotor för kontinuerlig drift med lägre last och addera elektrisk kraft för effekttoppar. En perfekt lösning för industriella fordon med intermittent drift.

Batteridriven elektrohydraulik är en annan hybridlösning, många industriella fordon har hydrauliska system ombord t ex mobilkranar. Istället för att använda dieselmotorn att driva hydrauliken kan Regamotion® erbjuda kompletta system för elektrohydraulisk drift ”e-PTO”.

Lösningar utomhus: Elektrisk framdrift för mobila maskiner
Lösningar inomhus: Drivverk för AGV, navmotorer / in-wheel-drive
Effekt: < 50 kW per motor
Batterispänning: 24-96 V

Läs mer

Lösningar: Mild hybrid/ Power assist hybrid för dieselmotorer
Elektrisk effekt: <57 kW
Batterispänning 24-96 V

Läs mer

Lösningar: e-pto, elektrohydrauliska kraftuttag
Pumpeffekt: 0.5-50 kW
Batterispänning: 24-96 V

Läs mer

Lösningar: Komponenter som används i Regamotion-system
Motorer: GSM och PMSM
Motorstyrningar: ACS motorstyrning
Batteri: ESP Lithium NCA moduler

Läs mer

Eldrift case

Elektrifiering av maskiner och fordon inom skogs- och jordbruk står inför unika utmaningar i jämförelse med automotive applikationer. Då skogs- och jordbruksmaskiner arbetar i lantliga och skogsmiljöer är tillgången till elenergi och laddningsinfrastruktur begränsad eller obefintlig. Inom maskingruppen är det även stor spridning i karaktär på arbetscykler och drifttimmar samt att många maskiner endast används under delar av året t ex vid vårsådd.

För att möta dessa utmaningar har ett projekt koordinerat av RISE, Research Institutes of Sweden AB, startats. Regal i samarbete med företag inom batteriteknik och tillverkare av skogsmaskiner och jordbruksmaskiner har bildat en projektgrupp tillsammans med RISE för att utveckla ett modulärt batteribytessystem, en eldriven kombiskogsmaskin (skotare och skördare) samt en eldriven autonom traktor. Målet är ett fungerade batteribytessystem tillsammans med en eldriven skogsmaskin och elektrisk autonom traktor som kan demonstreras på mässor under våren 2022.

”Varje applikation är unik, men vi tar med oss årtionden av erfarenhet från olika elektrifierings projekt så vi måste inte börja från början varje gång.”

Emil Vestman
Produktansvarig, Regamotion

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.