Regamotion® Elektrifierad hydraulik

  • Batterielektiskt kraftuttag (e-pto electro power take-off)
  • Fordon / CAN integration
  • Inbyggd mjukvara för motorstyrning
  • Lastavkänning

Regamotion® Elektrifierad hydraulik

Regamotions lösningar för batterielektrisk drift av hydraulik baseras på lång erfarenhet av att utveckla system med höga krav på kontroll och användarupplevelse inom områden som materialhantering och andra mobila maskiner.

En typisk lösning för eldriven hydraulik är en robust styrenhet med varvtalsreglering och inbyggd pump mjukvara tillsammans med en elmotor utvecklad för användning i elfordon.

Vi erbjuder även fristående lösningar så kallade power packs för elektrisk drift av lastkranar, sopbilsaggregat och annan påbyggnadsutrustning.

Med batterielektriska power packs kan dieselmotorn stängas istället för att gå på tomgång vilket sänker ljudnivån och utsläpp av dieselavgaser. Den elektriska pumpen är optimerad att endast gå när det behövs och elmotorn varvtalsjusteras mot lasten i systemet.

Minimera tomgång är fördelaktigt både för den globala och lokala miljön. Lägre ljudnivåer reducerar buller i stadsmiljöer eller andra ljuskänsliga områden. Det gör det även lättare att kommunicera under arbetet och hålla uppmärksamheten på omgivningen.

Läs gärna mer om produkterna som vi använder i våra elektriska system: Regamotion komponenter

Teknisk data

Batterispänning 24-96 V
Pump effekt 0,5-50 kW
Motor PMAC eller AC induktionsmotor
Ventilkontroll PWM, ström eller spänning PID
Läs mer
Läs mindre

Relaterade produkter

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.