Om Regal Components

Kvalitet och miljö

Vi strävar efter enkelhet med smartare tekniska lösningar inom sensorer och givare samt system för e-mobilitet.

Kvalitet och hållbarhet

Vi strävar efter enkelhet med smartare tekniska lösningar inom sensorer och givare samt system för e-mobilitet.

Kvalitet och hållbarhet är kärnvärden, och vårt kvalitet- och miljöledningsystem är en integrerad del av vår verksamhet. Vi sätter proaktivt mål, planerar för att nå satta mål och nyckeltal, och regelbundet följer upp och utvärderar vår prestation. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kvalitet och hållbarhet i hela värdekedjan är lika viktigt som i vår egen verksamhet. Vi förväntar oss att våra affärspartners kontinuerligt arbetar för att minska sin miljöpåverkan, vi ställer krav och genomför strukturerade utvärderingar och riskanalyser av våra partners.

Certifikat och policyer

Här hittar du våra certifikat och policyer, för nedladdning.

ISO 9001:2015 Certifikat
ISO 14001:2015 Certifikat

Miljöpolicy
Kvalitetspolicy
Supplier Code of Conduct

För dokumentation gällande REACH, ROHS och konfliktmineraler vänligen kontakta vårt kvalitetsteam i formuläret nedan.

Kontakta kvalitetsteamet

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1 m +

Sålda produkter

2000+

Kunder

50+

Länder

1992

Grundat

Låt oss hjälpa dig

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Vi kan utveckla kundanpassade lösningar, eller hitta en standardprodukt som passar, och hela spannet däremellan. Kontakta oss och få experthjälp med att välja rätt lösning för dina behov.