Lägesgivare

Regal Components erbjuder ett brett sortiment av lägesgivare, positionsgivare, lämpliga för olika tillämpningar. Givarna är indelade i tre kategorier. Regasense® är vårt egna varumärke för cylindergivare.

Våra lägesgivare/positionsgivare används i olika tillämpningsområden. Givarna har kategoriserats in i cylindergivare, linjärgivare och vinkelgivare.

Cylindergivare

Cylindergivare är linjärgivare utvecklade för att monteras inuti hydrauliska och pneumatiska cylindrar. De baseras på olika sensorteknologier såsom potentiometer, induktiv, smart Hall-effekt eller magnetostriktiv för att säkerställa att en perfekt match för olika applikationer.

Linjärgivare

Linjärgivare finns med ett brett utbud av designalternativ, från små och kompakta lösningar till robusta ”heavy-duty” givare. Linjärgivarna har olika sensorteknologier t ex potentiometer, magnetostriktiv eller Hall-effekt.

Vinkelgivare

Vinkelgivare, i vissa fall med benämning ”encoder”, baseras på potentiometerteknik eller Hall-effekt-sensorteknologi. Alternativen inkluderar absolutmätning, flervarviga givare och inkrementella encodrar.

Regasense®

Regasense® är varumärket för cylindergivare som är utvecklade av Regal Components. Du hittar flera Regasense®-givare på våra produktsidor, men många utvecklas och tillverkas som skräddarsydda lösningar för olika kunder. Med egen produktutveckling och produktion har vi förmågan att utveckla och tillverka kundunika cylindergivare för serieproduktion.

Regal Sensor Solutions

Produkter som går under Regal Sensor Solutions utvecklas och tillverkas tillsammans med partnerföretag. Vi erbjuder olika nivåer av tilläggstjänster och lösningar till exempel kabelmontage, mjukvarudesign, kundanpassad mekanik eller annan service.

Behöver du en lägesgivare/positionsgivare, med en standard eller skräddarsydd lösning? Kontakta oss idag för professionell hjälp.

Givare för midjestyrning

Midjestyrda fordon har en led mellan främre och bakre delen av fordonet vilket gör att fronten kan svänga relativt till den bakre halvan. Midjestyrda fordon har mindre svängradie och är lättare att manövrera i trånga utrymmen eller där precision är viktigt. Det ökar även säkerheten och komforten för operatören då fordonet är lättare att kontrollera. Midjestyrningen kan även få bakhjulen att följa hjulspåren av framhjulen dvs fordonet samspårar med minskad markpåverkan som effekt.

För att kontrollera rörelsen mellan front och bakre del av fordonet behövs feedbacksignaler till styrningen om de olika delarnas position, detta kan lösas med olika typer av positionsgivare.

“Rätt givare på rätt plats, vi har lång erfarenhet av att ta fram kundunika givare för att hitta rätt positioneringslösning för varje applikation.”

Olle Lindkvist
Positionsgivare

Hitta rätt produkt

Hittar du inte rätt givare?

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss.