Lägesgivare

Regal har lägesgivare – positionsgivare som är lämpliga för många olika tillämpningsområden.

Våra positionsgivare används ett brett spann av tillämpningsområden och vi kategoriserar in dem i cylindergivare, linjärgivare och vinkelgivare.

Cylindergivare är linjärgivare utvecklade för att monteras inuti hydraulcylindrar och pneumatiska cylindrar. Våra cylindergivare är baserade på olika sensorteknologier så som potentiometer, induktiv eller magnetostriktiv för att säkerställa att en bra match för olika applikationers behov.

Linjärgivare finns med ett brett spann av designer, allt från små och kompakta lösningar till mycket robusta heavy-duty givare. Linjärgivarna finns med olika sensorteknologier t ex potentiometer, magnetostriktiv och hall-effekt.

Vinkelgivare, i vissa fall benämt encoder, baserade på potentiometer eller halleffekt-sensorer. Det finns alternativ för absolutmätning, flervarviga givare och inkrementella encodrar.

Våra lägesgivare marknadsförs under två olika varumärken Regasense® och Regal sensor solutions:

Regasense® är varumärket för givare som är utvecklade av Regal Components. Vissa Regasense® -givare kan ses på produktsidorna, men många är utvecklade och tillverkas som unika lösningar för olika kunder. Med produktutveckling och produktion i egna lokaler har vi förmågan att utveckla och tillverka kundunika givare för serieproduktion.

Läs mer om Regasense®varumärkessidan.

Produkter som går under Regal sensor solutions är utvecklade och tillverkas av partnerföretag och vi erbjuder olika nivåer att tilläggstjänster och lösningar t ex kabelmontage, programmering, kundanpassad mekanik eller andra tjänster.

Case midjestyrning

Midjestyrda fordon har en led mellan främre och bakre delen av fordonet vilket gör att fronten kan svänga relativt till den bakre halvan. Midjestyrda fordon har mindre svängradie och är lättare att manövrera i trånga utrymmen eller där precision är viktigt. Det ökar även säkerheten och komforten för operatören då fordonet är lättare att kontrollera. Midjestyrningen kan även få bakhjulen att följa hjulspåren av framhjulen dvs fordonet samspårar med minskad markpåverkan som effekt.

För att kontrollera rörelsen mellan front och bakre del av fordonet behövs feedbacksignaler till styrningen om de olika delarnas position, det kan lösas med olika typer av positionsgivare.

En mycket robust och pålitlig lösning för positionering är att montera cylindergivare i hydraulcylindrarna som kopplar ihop fronten och bakre delen av fordonet. En alternativ lösning är att använda en vinkelgivare i leden mellan fronten och bakdelen. Detta är en praktisk lösning i dragfordon-släpkombinationer där det inte finns några hydraulcylindrar mellan dem.

”Rätt givare på rätt plats, vi har lång erfarenhet av att ta fram kundunika givare för att hitta rätt positioneringslösning för varje applikation.”

Olle Lindkvist
Positionsgivare

Hitta rätt produkt

Hittar du inte en rätt givare?

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss.