Lägesgivare

Regal har lägesgivare – positionsgivare som är lämpliga för många olika tillämpningsområden.

Vi har delat in våra givare i tre kategorier; cylindergivare, linjärgivare samt vinkelgivare.

Cylindergivare är en positionsgivare speciellt framtagen för att monteras i hydrauliska cylindrar.

Linjärgivare finns med olika design baserad på potentiometer eller magnetostriktiv teknik. De finns från mycket kompakt design till större och mycket robusta varianter.

Vinkelgivare baserade på potentiometer eller halleffekt sensor. De finns som absolutgivare, flervarviga givare samt inkrementella givare som även kan benämnas encoder.

Hitta rätt produkt

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.