Spara energi i ditt arbetsfordon med elektrifierad hydraulik

Att använda sig av elektrifierad hydraulik har många fördelar – även på dieseldrivna arbetsfordon. Genom att välja ett arbetsfordon med elektrifierad hydraulik kan man bland annat effektivisera sitt arbete och minska energiförbrukningen avsevärt, eftersom fordonets förbränningsmotor då inte behöver generera energi som bara går förlorad.

Regamotion electrified hydraulics battery lifted by truck

Ineffektiviteten i traditionell hydraulik som drivs av fordonets förbränningsmotor har länge varit känd. Fordon med denna form av hydraulik upplever betydande energiförluster på grund av att deras hydrauliksystem använder en dieseldriven oljepump för att skapa tryck och flöde, vilket resulterar i stora mängder bortslösad energi.

Dieselmotorn genererar hela tiden energi, som när den inte används i aktiva rörelser, går förlorad till ingen nytta alls. I ett traditionellt system med en central pump behöver trycket som skapas vara tillräckligt högt för att göra den största förbrukaren i hydrauliksystemet nöjd, vilket leder till att alla andra förbrukare tvingas arbeta med ett högre tryck än nödvändigt.

Fossildriven hydraulik är på många sätt ett ineffektivt och föråldrat system som snart kan ha spelat ut sin roll i konkurrens med nyare och smartare lösningar.

Men många tenderar att förbise denna ineffektivitet eftersom det är lätt, och har hittills varit relativt billigt, att bara tillför mer diesel för att kompensera, säger Emil Vestman, projektledare på Regal Components.

Electrified hydraulics - Regal Components

Elektrifierad hydraulik sparar stora mängder energi

I ett fordon som istället har elektrifierad hydraulik drivs hydrauliken av effektiva elmotorer och ett smart styrsystem. Systemet kan utformas på ett optimalt sätt och till och med delas upp i flera delsystem, där varje delsystem bara aktiveras när arbetet kräver det. Övrig tid är systemet helt passivt, vilket eliminerar onödigt slöseri.

I ett hybridsystem kan styrsystemet se till så att förbränningsmotorn stängs av helt när effektbehovet är lågt. Det kan ge stora besparingar i maskiner som till exempel grävare och teleskoplastare där studier visat att maskinerna i genomsnitt spenderar 40% av drifttiden på tomgång, vilket resulterar i att upp till 17% av totala bränsleförbrukningen går upp i rök idag.

Detta är lösningar som ökar verkningsgraden i det hydrauliska systemet avsevärt.

Med en elektrifierad maskin sparar du stora mängder energi, och du får ett proaktivt system istället för ett reaktivt system. Ett elektrifierat system läser av och analyserar vad föraren vill göra, och så gör den det. Den ligger steget före. När man gör det hållbara valet spar man både pengar och energi och får mycket smarthet på köpet, säger Emil Vestman, projektledare på Regal Components.

En elektrifiering av hydrauliken gör alltså att man kraftigt minskar energiförbrukningen i maskinen och minskar eller eliminerar beroendet av skadliga energikällor. Det är två goda anledningar att göra det smarta valet och välja bort dieseldriven hydraulik.

En annan viktig anledning är att skapa en hållbar arbetsmiljö för sig själv, sin egen personal och för alla som rör sig i miljön kring ett arbetsfordon – inte minst när arbete utförs inne i städerna.

Arbetsmiljön förbättras avsevärt med elektrifierad hydraulik. Lägre halter av skadliga partiklar släpps ut och ljudnivån sänks under en stor del av arbetets gång både i och utanför fordonet.

Regal Components skapar hållbarhet genom smarta lösningar

Utvecklingen av mer hållbara arbetsfordon som använder sig av smarta lösningar har kommit långt på senare år. Även om man av någon anledning inte kan gå över till en helt utsläppslös elektrisk maskin idag så finns det hybridlösningar som genom den lägre bränsleförbrukningen minskar tröskeln för användaren att gå över från diesel till miljöbränslen.

Dessa smarta lösningar finns nu att tillgå bland inte minst hjullastare och grävmaskiner, men även inom många andra branscher elektrifieras mobila maskiner genom hybrida lösningar, som till exempel inom skogs- och jordbruksindustrin.

Regal är ett av de företag som länge har varit med och lett utvecklingen av hållbara lösningar genom smarta system. För dem har elektrifiering av hydrauliken varit en självklar lösning för att skapa sätt att arbeta som förbrukar mindre energi.

Regamotion battery in agriculture vehicle

Kraven på hållbarhet höjs

Även om det just nu inte finns någon lag som kräver en övergång till fossilfria mobila maskiner, minskar möjligheterna att använda sig av fordon med förbränningsmotorer i många uppdrag.

Allt fler uppdragsgivare insisterar nu på att arbete utförs med fossilfria mobila maskiner, särskilt inom offentlig sektor. Stora aktörer som Trafikverket, Skanska och Vattenfall har till exempel etablerat egna riktlinjer för sig själva och sina leverantörer.

Sveriges tre största städer arbetar också gemensamt för att ta fram nya hållbarhetsstandarder, och utöver det har varje stad egna, unika kravställningar för att främja hållbarhet.

Stockholm stad har till exempel bestämt att det måste finnas tillgång till fossilfri diesel för arbetsfordon vid utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Nya hållbarhetskrav finns även på utvecklingsprojektet i Slakthusområdet. Där har det beslutats att projektet ska vara helt fritt från fossila bränslen, vilket gör det till Sveriges mest omfattande fossilfria arbetsplats.

Elektrifierad hydraulik är ett tryggt steg mot hållbarhet

Att välja ett elektrifierat arbetsfordon kan vara ett stort beslut, och något som många värjer sig för. Men istället för en fullständig övergång till elektrifierade fordon kan en smart hybridteknik som elektrifierad hydraulik vara ett balanserat steg framåt.

Den initiala kostnaden för ett hybridfordon blir inte lika stor som för ett helt elektrifierat fordon, infrastrukturen för laddning av batterier är inte lika avgörande och man riskerar inte att drabbas av så kallad räckviddsångest i samma utsträckning.

Hybridfordon, och i synnerhet elektrifierad hydraulik, kan vara en smidig och trygg övergång till en grönare verksamhet.

Emil Vestman Regal Components

Emil Vestman, projektledare, Regal Components

Vi på Regal Components har över 30 års erfarenhet av elektrifiering i olika former. Vi erbjuder både helelektriska drivsystem och olika hybridlösningar för mobila maskiner och fordon. Vi hjälper varje tillverkare att hitta rätt lösning och rätt kombination av elektriska komponenter anpassade för deras maskiner.

Utforska vidare

Läs mer om vårt system av elektrifierad hydraulik: Regamotion elektrifierad hydraulik

Kontakta gärna Emil Vestman för ytterligare information och support.