Den nya plattformen SenseAI revolutionerar givarteknologin

I dagens värld av avancerad teknologi och automatisering är behovet av hög precision och tillförlitlighet i maskiner och utrustning avgörande för att uppnå effektiva processer.

I detta sammanhang introducerar Regal Components plattformen SenseAI och dess givare RSL51. Det är en unik lägesgivare som erbjuder hög precision i positionsbestämning av kolvstången i hydrauliska cylindrar. En lösning som lämpar sig för ett brett spektrum av tillämpningar inom marin, jordbruks-, skogsbruks- och anläggningsutrustning. Denna beröringsfria cylindergivare använder sig av en kombination av halleffekt-teknologi och en innovativ AI-algoritm som tolkar sensordata för optimerad positionsbestämning. En kombination som ger helt nya möjligheter till exakta mätningar och positionering av maskinutrustning.

SenseAI RSL51 cylinder sensor by Regal Components

SenseAI-plattformens första cylindergivare med AI-algoritm – RSL51

Mätteknik

SenseAI RSL51 använder sig av beprövad Halleffekt-teknologi för att mäta magnetfältet genererat av den magnet som är placerad inuti kolven. När magneten rör sig längs med givarröret samlas data i tre dimensioner in från hallsensorerna, data som sedan analyseras i ett tränat artificiellt neuronnätverk och slutligen presenteras i form av en position med ett analogt spänningsvärde. Allt inom en tusendels sekund.

Genom att träna givaren utifrån olika förutsättningar har vi skapat ett sensorsystem som med hög noggrannhet kan ge en tillförlitlig positionsangivelse, säger Erik Lejman, projektledare, Regal Components.

Front loader that uses cylinder sensor - Regal Components SenseAI RSL51

SenseAI RSL51 cylindergivare i rostfritt stål tål ett arbetstryck på 350 bar, nödvändigt för tyngre maskiner.

Robust och tålig

Svensk ingenjörskonst, liksom design, känns igen på hög kvalitet, funktionalitet och enkelhet. SenseAI RSL51 är inget undantag. Tack vare att lägesgivaren är beröringsfri minskas risken för skador och slitage. Med dess design i rostfritt stål tål den ett arbetstryck på 350 bar, en nödvändighet för hydrauliska system i tunga maskiner och industriella tillämpningar.

När vi designade givaren var målet inte bara att den skulle ha en positionsmätning av absolut högsta kvalitet, utan också att den skulle vara funktionssäker och lätt att installera. Med väl beprövade komponenter, och genom att reducera antalet med hjälp av maskininlärning, har vi minskat risken för komponentfel och fått en mer funktionssäker produkt. Genom att integrera all elektronik i givarchassit har vi tagit fram ett smidigt system där sensorkabeln från cylindern kan dras direkt till kundens ECU utan att extern box för signalbehandling behövs, säger Erik Lejman.

Ytterligare en viktig parameter är att SenseAI RSL51 har en liten dödzon, vilket innebär att den totala mekaniska inbyggnadslängden är mycket nära hydraulcylinderns aktiva slaglängd. Det i sin tur gör att du som kund kan minska mängden material i din cylinder och designa den mer kompakt. Det sparar både på kostnader i material och jordens resurser. Den är också enkel att dela upp i sina beståndsdelar och återvinna när det väl är dags.

Med kundnyttan i fokus

Med mer än 30 års erfarenhet och insikter från olika branscher och tillämpningar har Regal Components samlat på sig kunskaper samt identifierat de utmaningar och krav som våra kunder dagligen ställs inför vad gäller tillverkning av hydraulcylindrar och installation av givare i dessa.

För oss är det självklart att lyssna på kundernas önskemål och behov och utveckla våra produkter därefter. Med deras input kan vi skapa lösningar som erbjuder ett större mervärde för användarna. Den innovativa mättekniken och robustheten är två viktiga parametrar. Enkelhet är en annan. Därför är denna givare också designad i familjen Regasense® omtyckta kompakta storlek för enkelt och effektivt montage. De är också enkla för oss att kalibrera för att passa i olika specifika cylinderlängder, säger Anders Jonsson, VD, Regal Components.

Att SenseAI RSL51 är mekaniskt bakåtkompatibel med Regal Components övriga kompakta och populära givare i familjen Regasense® möjliggör ett enkelt utbyte i befintliga cylindrar. Som en positiv effekt är denna innovativa givare också utvecklad för att kunna addera nya och framtida signalfunktioner och på så sätt möta nya utmaningar utan att befintliga cylindrar behöver ändras eller bytas ut.

Yacht/boat using cylinder sensor - Regal Components SenseAI RSL51

SenseAI RSL51 cylindergivare har en kompakt design och liten dödzon.

En ny medlem av Regasense®

SenseAI RSL51, utvecklad och tillverkad i Sverige, är en ny medlem i familjen Regasense®, Regal Components egenproducerade cylindergivare. Med produktutveckling och produktion i egna lokaler har man förmågan att utveckla kundunika givare för serieproduktion. Att man har all kompetens och lagerhållning i Sverige innebär också att ledtider liksom transporter är korta.

SenseAI, vårt senaste varumärke, representerar en plattform som integrerar robusta produkter fyllda med avancerad AI-teknik. Cylindergivaren RSL51 är ett lysande exempel på denna fusion av AI och praktisk design.

Utforska vidare

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om cylindergivare, eller kontakta vår säljare Olle idag för expertråd och personlig service.

SenseAI RSL51 produktsida     Regasense cylindergivare     Kontakta Olle

Följ oss på Linkedin för att bli uppdaterad om våra senaste nyheter!