Elektrifierad hydraulik är ett tryggt steg mot hållbarhet

Den gröna omställningen är i full gång, och allt fler gör det rätta valet och går över till elektrifierade arbetsfordon. Men en helomställning till el kan upplevas som ett stort kliv in i en ny och okänd värld. Då kan hybridtekniker som endast elektrifierar delar av en arbetsmaskin vara en gyllene medelväg – och en av de bästa hybridlösningarna stavas elektrifierad hydraulik.

Hemsida_Image V1_Regamotion_EV tittar Elektrohydraulik

Elektrifierade fordon och maskiner har utvecklats i en rasande takt de senaste åren. De har blivit smartare, smidigare och mer produktiva, vilket är oerhört positivt – elektriska fordon är en viktig del av den hållbara utvecklingen.

Idag elektrifieras fordon inom alla branscher, inte minst inom anläggning- och entreprenadindustrin. Men även många andra arbetsmaskiner elektrifieras helt eller delvis, som skogs- och jordbruksmaskiner.

Regal Components är ett av de bolag som arbetar med att elektrifiera arbetsmaskiner, och för dem är eldrift självklart både det rätta valet och det smarta valet.

Med ett elektrifierat fordon sparar du stora mängder energi, och du har större möjlighet att få ett proaktivt system istället för ett som är reaktivt. En elmotor är lättare än en förbränningsmotor att styra, och systemet läser av och analyserar vad föraren vill göra – och gör det. Den ligger steget före. När man gör det hållbara valet att elektrifiera får man mycket smarthet på köpet, säger Emil Vestman, projektledare på Regal.

Att välja en helt elektrifierad maskin är så klart det bästa valet för miljön. Men det är i dagsläget inte möjligt för alla. Med en hybridlösning i sitt fordon gör man fortfarande ett aktivt val att vara en del av en hållbar morgondag, utan att behöva vara rädd för att man har tagit sig vatten över huvudet.

Och bland hybridlösningar finns det en lösning som sticker ut när det kommer till energioptimering – elektrifierad hydraulik.

Fossildriven hydraulik är ineffektiv

Tittar man på bränsleåtgången i arbetsfordon med hydraulik, som till exempel grävmaskiner och skotare, står hydrauliksystemet för en stor del av den totala energianvändningen.

Dagens hydrauliksystem bygger upp trycket med hjälp av en pump som drivs av en förbränningsmotor, och de är väldigt ineffektiva. All den energi som byggs upp i systemet men som inte används till rörelse slösas bort, och för att göra den största förbrukaren i hydrauliksystemet nöjd behöver samtliga andra förbrukare ha ett övertryck.

– Men slöseriet med energi är något som många inte har lagt så mycket vikt vid, på grund av att man har haft dieselmotorer. Förbränningsmotorn har så låg verkningsgrad att resten av systemet framstår som relativt effektivt. Men det är dags att börja jobba smart istället, säger Emil Vestman.

Med ett elektrifierat hydrauliksystem körs systemet bara när det är i bruk. Övrig tid kan det vara helt avstängt, till skillnad från när hydrauliken drivs av en förbränningsmotor som måste stå på, även när hydrauliken inte används.

Det är också möjligt att få en hydraulik som bara aktiverar delar av systemet tack vare elektrifiering. På så sätt kan man få ett flöde som endast ökar i de delar av systemet som kräver energin för ett rörelsemoment.

En elektrifiering av hydrauliken gör alltså att man inte bara byter en skadlig energikälla mot en hållbar, utan att man också kraftigt minskar energiförbrukningen i maskinen. Det är ytterligare en anledning att så snart som möjligt välja bort dieselmotorn.

Kraven ökar på hållbara lösningar

Men än så länge kan och tillåts man använda dieseldrivna fordon i de allra flesta fall, även om möjligheterna till det krymper. Fler och fler beställare kräver nu att arbetet utförs med arbetsfordon som är fossilfria, inte minst inom den offentliga sektorn.

Några lagar som tvingar fram en omedelbar omställning finns inte i dagsläget, men aktörer inom privat och offentlig sektor har själva satt upp egna riktlinjer och krav för sig och sina underleverantörer.

22 branscher har satt upp branschspecifika färdplaner som gemensamt leder fram till ”Fossilfritt Sverige”, initiativet att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Flera branscher står i och med detta inför stora utmaningar, och många av dem kan kopplas till arbetsmaskiner. Lantbruket, som uppskattningsvis genererar 15% av arbetsmaskinernas växthusutsläpp, har som målsättning att redan 2030 vara 100 % fossilfria när det kommer till drivmedel.

Att på sju år elektrifiera en hel fordonsflotta är inte möjligt, så en nyckel kommer att vara att gå över till alternativa, icke-fossila, drivmedel. De fossilfria drivmedlen kommer att vara en bristvara, och priserna kommer att bli högre än dagens pris för diesel och bensin, vilket gör effektiva maskiner med låg bränsleförbrukning till en nödvändighet.

Även våra storstäder har uppsatta hållbarhetsmål. Stockholm stad driver projektet “Fossilfritt 2030” för en fossiloberoende fordonsflotta inom 7 år, och Malmö stads flotta består idag nästan bara av el- och gasfordon. Även Göteborg har liknande planer under samma tidsperiod.

Ett exempel på hur långt utvecklingen redan har kommit är slakthusområdet i Stockholm. Just nu pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt som ska omvandla stadsdelen till ett bostadsområde, och Stockholms stad har bestämt att det ska ske helt utan användning av fossila bränslen. Det gör området till Sveriges största fossilfria arbetsplats.

Electric forestry machine

Elektrifierad hydraulik ett bra steg på vägen

Men även om vi just nu är mitt i den hållbara utvecklingen, är det fortfarande en lång väg kvar att gå. För många känns helt elektrifierade fordon som ett nytt och allt för stort steg att ta. Men då är det bättre att göra någonting än inget alls – och ett tryggt steg i rätt riktning är elektrifierad hydraulik.

Att elektrifiera hydrauliken i ett arbetsfordon är billigare och enklare än att investera i ett fordon som är helt och hållet elektrifierat. Övergången till en fossilfri verksamhet blir mjukare och insatserna mindre.

En investering i ett arbetsfordon med e-hydraulik gör att man kan energieffektivisera sin verksamhet med grön energi, utan att behöva hantera många av de utmaningar som tekniken fortfarande står inför.

Ett exempel på elektrifierad hydraulik är en batterielektrisk lastkran på en diesellastbil. I dessa fall stängs lastbilen av när man kommit till arbetsplatsen och kranen drivs i stället elektriskt från ett eget batteri. Lastning och lossning av bilens gods förbrukar vanligtvis runt 3 liter diesel varje timme, en förbrukning man minskar till noll med ett elektrifierat hydrauliksystem. Men samtidigt kan man ta sig hem efter utfört arbete, även om batteriet är helt uttömt.

Det är också enkelt att installera tillräckligt stora batterier, eftersom batterierna till det hydrauliska systemet är mycket mindre än fullskaliga fordonsbatterier.

Oftast håller ett batteri i en hel arbetsdag, och sen kan operatören ladda batteriet över natten, säger Emil Vestman.

Miljöer med dålig laddningsinfrastruktur, som annars är svåra att arbeta i med elektriska fordon, behöver alltså inte vara ett hinder för arbetsmaskiner med hybridlösningar som elektrifierad hydraulik.

Bättre arbetsmiljö med elektrifierad hydraulik

Ytterligare en miljöaspekt som förbättras markant med elektrifierad hydraulik är den direkta närmiljön för fordonsoperatören. Med ett e-hydrauliskt system kan förbränningsmotorn vara avstängd under tiden fordonet står stilla.

Utan dieselmotorns höga buller blir det lättare att kommunicera runt fordonet under arbetets gång, och att behålla uppmärksamheten på det som händer i omgivningen. Den höga ljudnivån och utsläppen från en förbränningsmotor är också en av de saker som inte längre accepteras från kommunalt håll i många stadsmiljöer.

Elektrifieringen av hydrauliken gör att arbetsmiljön kring arbetsmaskinen blir tryggare och säkrare för alla.

Emil Vestman Regal Components

Elektrifieringen har pågått i över 30 år

Många upplever elektrifieringen som ett nytt och obekant fenomen, och som också kan vara lite skrämmande när det ändrar förutsättningarna i en bransch. Men för Regal är elektrifieringen inget nytt. De har jobbat med den i över 30 år.

Vi har hållit på med det här väldigt länge. Visst kommer elektrifieringen starkt inom många nya områden, men till exempel gaffeltruckar, där mycket av den här tekniken har sina rötter, har varit elektriska sedan 40- och 50-talet, säger Emil Vestman.

Emil och hans kollegor på Regal har lång erfarenhet av elektrifiering i olika varianter, och de erbjuder både helt elektriska drivsystem och olika hybridlösningar för arbetsmaskiner. Och de hjälper varje tillverkare att hitta rätt lösning och rätt kombination av elektriska komponenter för just deras maskin.

Vill du läsa mer om elektrifierad hydraulik besök produktsidan:
Regamotion elektrifierad hydraulik

Eller kontakta Emil Vestman om du vill veta mer.