Regal är nu ISO 14001 certifierad

BV_Certification_ISO14001

Vi är stolta att kunna meddela att Regal har certifierats enligt ISO 14001:2015.

Hållbarhet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet, men senaste tiden har vi arbetet mer strukturerat och målinriktat. Nu är ett miljöledningssystem en bestående del av vår verksamhet och integrerad del i våra verksamhetsprocesser, rutiner och strategier. Vi är glada att dela nyheten om vår ISO14001 certifiering som en milstolpe i vår strävan mot att minimera vår miljöpåverkan och arbetet mot en hållbar framtid.

Det här ger oss en bra riktning och ramverk för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. – Anders Jonsson, VD

Du kan läsa vår miljöpolicy och hitta vårt ISO 14001 certifikat här: Kvalitet och miljö

ISO 14001 är en internationellt erkänd standard för att styra och förbättra organisationers miljöprestanda. Standarden kräver att organisationen utformar och upprätthåller ett miljöledningsystem som möter standarden ställer och minskar sin miljöpåverkan.