case-testbench

Tryckgivare för testbänkar

I testbänkar av olika slag finns behov att mäta mycket dynamiska tryckkurvor för att analysera t ex öppning och stängning av ventiler, explosionstryck eller andra tryckspikar i systemet. Dessa tester kräver en robust, responsiv och mycket exakt tryckgivare som kan tillhandhålla tillförlitliga resultat över lång tid. De mycket högfrekventa och dynamiska tryckförändringarna ställer höga krav på sensorn gällande långtidstabilitet. Ofta används piezoelektriska eller piezoresistiva sensorer för högfrekvent tryckmätning, dessa teknologier har många fördelar som gör dem väl lämpade för högfrekvent tryckmätning men de är även känsliga för nollpunktsdrift, vilket gör dem osäkra över tid.

Thinfilmonsteel(2)

Trafag använder tunnfilm-på-stål sensorer i tryckgivarna, dessa har mycket god långtidsstabilitet och har länge varit ett etablerat val för industriell- och mobilhydraulik. Men för högfrekvent tryckmätning kräver tunnfilm-på-stål-sensorn mer sofistikerad elektronik för signalbehandling något som ofta är ett hinder. I Trafags givare används en speciellt utvecklad ASIC (Application specific integrated circuit) för att lösa detta, Trafags ASIC är specifikt utvecklad för extremt snabb signalbehandling med förstärkare och filter unikt anpassade för Trafags sensorteknologi. Kombinationen av tunnfilm-på-stål sensor och ASIC ger en mycket snabb och långtidsstabil tryckgivare.

CMP 8270

NAH 8254 20 kHz är en tryckgivare med brytfrekvens upp till 20 kHz och rise time på 18 µs (10 … 90 % nominellt tryck) med en noggrannhet ± 0,3 % FS typ. NAH 8254 20 kHz är baserad på samma robusta hårdvara som resterande givare i NAx-serien. Det är en mycket robust och mycket kompakt givare utvecklad för testbänkar.

CANopen tryckgivare ger andra fördelar för testapplikationer, med omfattande CANopen-funktionalitet som kan anpassas och parametriseras till den specifika installationen vilket gör datainsamlingen enkel, exakt och anpassad till applikationens test- och mätmål. Tryckgivare CMP 8270 har bevisat sitt värde i många stationära och mobila testanläggningar med sin noggrannhet på 0,1% och uppdateringsfrekvens på 1 kHz. Trafags sensortekonologi med CiA certifierad CANopen protokoll lovar en mycket mångsidig och robust tryckgivare i mycket kompakt design.

Läs mer om produkterna på respektive produktsida: