Power Assist Hybrid & Stage V utsläppstandard

2016 beslutade Europaparlamentet om de nya Stage V utsläppskraven förbränningsmotorer med avsedd användning i icke väggående mobila maskiner. Förordningen publicerades i Europaparlamentets officiella tidning i september som förordning (EU) 2016/1628. De nya kraven har fasats in sedan 2018 och skärper utsläppskraven för kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx), partikelformiga ämnen (PM) och partikelantal (PN).

Case_Liten Gul Frontlastare_width 300p

Vad är mobila maskiner?

Mobila maskiner, i Sverige ibland kallat arbetsmaskiner, i Europa är benämningen NRMM (Non-Road Mobile Machinery) vanlig, är en brokig grupp maskiner som definieras som alla icke väggående mobila maskiner. Det innefattar ett brett spektrum av maskiner så som mobilkranar, entreprenadmaskiner, snöskotrar och gräsklippare.

Jordbruk- och skogsbruksfordon faller inte direkt under (EU) 2016/1628 och Stage V kraven. Men samma krav gäller indirekt då 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon hänvisar till gällande utsläppskrav.

Stage V’s inverkan på mobila maskiner

De hårdare kraven på partikelformiga ämnen (PM) och de nya kraven på partikelantal (PN) för motorer mellan 19 kW och 560 kW förväntas ställa krav på commonrail-insprutning och avgasrening med t ex dieselpartikelfilter (DPF) för alla förbränningsmotorer över 19 kW. Beroende på motorns effekt kommer troligen avgasreningsmetoder så som DOC (dieseloxidation katalysatorsystem), SCR (Selektiv katalytisk reduktion) and ASC (Ammonia Slip Catalyst) också vara nödvändiga för att klara kraven i Stage V.

De nya kraven har en stor påverkan på motorer i 19 kW- 37kW spannet som innan Stage V låg under Stage IIIA-förordningen som kunde uppfyllas utan commonrail insprutning och avgasrening. Även för motorer mellan 37 och 56 kW som tidigare föll under Stage IIIB/IV påverkas även de i hög grad då det innan Stage V var möjligt att klara kraven utan avancerade avgasreningssystem.

Elektrisk Power assist hybrid

Ett alternativ till avancerade avgasreningssystem för 19–56 kW motorer är att använda en mindre förbränningsmotor <19kW med elektrisk power assist, även kallat mild hybrid. Tack vare kombinationen av el- och dieselkraft kan maskinens prestanda i många fall förbättras, bland annat med högre effekt och vridmoment vid lägre varvtal, samtidigt som avsaknaden av avgasreningssystemen ger användaren en mer lättanvänd maskin med mindre underhåll.

sensor solutions

Elektrisk power assist består av en speciellt framtagen elmotor som integreras med förbränningsmotorn och möjliggör på så sätt effektuttag som från en större motor när det behövs, trots att man använder en mindre förbränningsmotor godkänd enligt Stage V. Power assist-systemet analyserar ett flertal parametrar och växlar omärkbart mellan olika grader av elektrisk- och förbränningsdrift med tillvalet att köra helelektriskt när det behövs, till exempel vid körning inomhus.

Elmotorn fungerar även som en generator som laddar batteriet mellan effekttoppar. Batteriets kapacitet anpassas efter applikationen med hänsyn till körcykel och driftstid.

Regamotion elektrisk power assist hybrid baseras på GSM elektrisk motor som konstruerats med ett standardiserat gränssnitt mot förbränningsmotorn enligt SAE 5 (alternativ på förfrågan). Vid hydraulisk drift monteras valfri pump med gränssnitt SAE-B. De standardiserade gränssnitten gör att ingreppen i maskinens konstruktion blir minimala och öppnar möjligheten att erbjuda hybriddrivlinan parallellt med en traditionell drivlina.

För mer information besök GSM–produktsidan eller kontakta oss.