Mild -hybrid

Minska utsläppen vid tomgång med mild-hybrid

Genom att analysera data från 12 000 slumpmässigt utvalda mobila maskiner, huvudsakligen grävmaskiner och teleskoplastare, har en studie från Warwick universitet visat att under maskinens livstid står den 32-40% på tomgång. Vilket resulterar i att över 17% av den totala bränsleförbrukningen inte används i produktivt arbete.

En kostnadseffektiv lösning på problemet är att maskintillverkarna implementerar en start-stopp funktion liknande det man använder i bilar. I bilar används dock förbränningsmotorn primärt för framdrift av fordonet. Men i en entreprenadmaskin använder man kraften från motorn för arbetshydraulik och andra system utöver framdrift. De korta, återkommande arbetscyklerna och dynamiska förändringarna gör det svårt att implementera en traditionell start-stop funktion.

Mild-hybrider erbjuder dock en lösning på denna utmaning. Mild-hybrider möjliggör momentan start och kraftfull acceleration då elmotorns höga vridmoment hjälper förbränningsmotor det ögonblick det krävs mer effekt. Med en en koppling mellan förbränningsmotorn och elmotor kan maskinen även drivas helt elektriskt och förbränningsmotorn kan stängas av. En start-stop mild-hybrid konstruktion kan spara upp till 10% i bränsleförbrukning i jämförelse med en traditionell maskin, därmed kan driftkostnaden och utsläppen från förbränningsmotorn minskas drastiskt.

Genom att stänga av förbränningsmotorn när den inte används minskar även buller och vibrationer, vilket leder till behagligare och mer hälsosam arbetsmiljö för operatör, kollegor och förbipasserande.

Här kan du läsa mer om olika varianter av mild-hybrid system:
Power assist hybrid
Elektrohydrauliska hybrider