The removal of snow from the road

Bästa lägesgivaren för vinterförhållanden: Bekämpa kondens

Eftersom vinterförhållanden innebär utmaningar för både utrustning och fordon, särskilt när det gäller problem som kondens, är det viktigt att välja rätt lägesgivare för en problemfri drift.

Vinterförhållanden utsätter både utrustning och arbetsfordon för flera utmaningar; en sådan utmaning är kondens. I fordon som växlar mellan kalla och varma temperaturer kan kondens bli särskilt problematiskt, som exempelvis:

  • Truckar som rör sig in och ut ur kylförvaring.
  • Lastare som växlar mellan inomhus- och utomhusmiljöer.
  • Fordon för utomhusbruk, som värms upp under drift och kyls ned när de stängs av.

Kondens är alltid ett problem under dessa omständigheter.

Temperaturförändringar kan orsaka att varm luft kondenserar inuti utrustningen när temperaturen sjunker, vilket kan leda till potentiella problem såsom kortslutningar, korrosion, frostskador, mekaniska fel, etc.

Faktorer att ta hänsyn till när du väljer en lägesgivare

När du ska välja en lägesgivare för vinterförhållanden, så är det viktigt att tänka på följande:

  • Det angivna temperaturområdet.
  • Givarnas tätningsförmåga.
  • Var och på vilket sätt givaren monteras.

En effektiv metod är att använda en tät givare med elektronik som är inkapslad i epoxi. Med en sådan design finns det inga luftfyllda hålrum inuti givaren, vilket effektivt eliminerar risken för kondens. Detta tillvägagångssätt används ofta i vinkelgivare.

För linjära mätningar kan cylindergivare vara ett utmärkt alternativ. En cylindergivare är förseglad inuti en hydraulikcylinder och skyddas från kondens av både cylindern och den hydrauliska oljan.

Sensorer ska fungera tillförlitligt inom det specifika temperaturområdet som de utsätts för. Extremt låga temperaturer under vintern kan leda till att en sensor, som inte är klassad för sådana förhållanden, slutar prestera, ger felaktiga avläsningar eller fungerar långsamt.

Slutsats

Det är viktigt att tänka på kondens, speciellt under vintern, för att säkerställa utrustningens och maskinernas livslängd och tillförlitlighet. Välj en lägesgivare anpassad för vinterförhållanden för att undvika risker förknippade med kondens och temperaturområde.

Vi, på Regal Components, har en lång erfarenhet av dessa typer av applikationer och erbjuder en mängd alternativ för att hantera kondens, beroende på givartypen.

Vill du skydda din utrustning från tuffa vinterförhållanden?
Utforska vårt sortiment av vinkelgivare eller cylindergivare eller kontakta oss idag för en personlig service.