Givare, sensor, transducer och transmitter, vad är skillnaden?

Begreppen ‘sensor’ och ‘givare’, samt de engelska begreppen ’transducer’ och ’transmitter’ används ofta omväxlande. Det finns en skillnad mellan dem, men vald term beror på sammanhanget och tillverkaren. Vi börjar med att förklara definitionerna av ‘sensor’, ’givare’ och ’transducer’.

Image of sensor, transducer, transmitter

Sensor

En sensor mäter en fysisk storhet (som t ex temperatur, tryck, magnetfält) och omvandlar det till en läsbar enhet. “Läsbar” är dock inte alltid “användbar” i alla applikationer. En vanlig enhet är förändring i resistans som kan ge en utsignal i mV (millivolt).

Transducer

En transducer omvandlar en energiform till en annan, även svenska ordet givare faller under denna definition. I detta sammanhang betyder det oftast signalförstärkning, och i vissa sammanhang signalbehandling, en givare omvandlar den läsbara enheten från sensorn till en användbar utsignal, till exempel 0-10V.

Tryckgivare_teknologi_300x243px

Produkter som består av både sensor och signalbehandling?

De flesta produkterna innehåller både en sensor och signalbehandling, ska dessa produkter benämnas som en sensor eller givare/transducer? De är per definition både och, men den term som används beror på sammanhang, språk och tillverkare. På svenska säger vi givare. Men på engelska används ’position sensor’ vanligen för positionsgivare, och ’transducer’ för nivå- och tryckgivare. För nivå- och tryckgivare förekommer även begreppet ‘transmitter’.

Transmitter

En definition är att ’pressure transducers’ inte applicerar någon signalbehandling medan ’pressure transmitter’ gör detta. En transducer är en trycksensor med ett mekaniskt hus och elektrisk kontakt. Trafag använder denna definition, alla produkter som applicerar signalbehandling benämns som ’transmitter’.

Transducer vs transmitter

En annan vanlig definition är att en transducer endast förstärker signalen från sensorn medan en transmitter omvandlar signalen. Ett exempel: En mV-signal från sensorn förstärks till 0-5V-utsignal från en transducer medan en transmitter omvandlar utsignalen till en 4-20mA eller digitalt som exempelvis CANopen.

Begreppet ‘transmitter’ används sällan för positionsgivare, och på svenska används ’givare’ för både transducer och transmitter.

 

Utforska vårt produktsortiment under kategorierna lägesgivare och processgivare.

Kontakta gärna oss för att få mer information om våra produkter.