Givare, sensor, transducer och transmitter, vad är skillnaden?

GY-mini_Controller_vit_bakgrund_300p

Orden ‘sensor’ och ‘givare’, samt de engelska begreppen ’transducer’ och ’transmitter’ används ofta omväxlande. Det är skillnad mellan dem, men vald term beror på sammanhang och tillverkare. Först tittar vi på definitionerna av ‘sensor’, ’givare’ och ’transducer’:

Sensor: En sensor mäter en fysisk storhet (temperatur, ljus, magnetfält etc.) och omvandlar det till en läsbar enhet.
Läsbar är dock inte alltid användbar i alla applikationer, en vanlig enhet är förändring i resistans.

Transducer: En transducer omvandlar en energiform till en annan, även givare faller under denna definition. I detta sammanhang betyder det vanligen signalbehandling, en givare omvandlar den läsbara enheten från sensorn till en användbar utsignal t ex 0-10V.

Tryckgivare_teknologi_300x243px

De flesta produkterna i detta sammanhang innehåller både en sensor och signalbehandling, är dessa produkter en sensor eller givare/transducer? Per definition är de både och, men den term som används beror på sammanhang, språk och tillverkare. På svenska säger vi givare. Men på engelska används ’position sensor’ vanligen för positionsgivare och ’transducer’ för nivå- och tryckgivare. För nivå- och tryckgivare förekommer även begreppet ‘transmitter’:

Transmitter: En definition är att ’pressure transducers’ inte applicerar någon signalbehandling men det gör en ’pressure transmitter’. En transducer är en trycksensor med mekaniskt hus och elektrisk kontakt. Trafag använder denna definition så alla produkter som applicerar signalbehandling benämns ’transmitter’.

En annan vanlig definition är att en transducer endast förstärker signalen från sensorn och en transmitter omvandlar signalen. T ex en mV signal från sensorn förstärks till t ex 0-5V utsignal från en transducer och i en transmitter omvandlas utsignalen till t ex 4-20mA eller digitalt så som CANopen.

Begreppet ‘transmitter’ används sällan för positionsgivare, och på svenska används ’givare’ för både transducer och transmitter.