Generatorlösning för 24-80V hybridfordon

Maskinbyggare behöver idag av flera skäl utforska alternativ till traditionella drivlinor. I många maskiner där man idag använder förbränningsmotorer finns nya krav från lagstiftare och användare som blir allt svårare att möta utan stora anpassningar.

Med elektrisk hybriddrift öppnas nya möjligheter kring hur maskinerna kan utformas och användas. Genom att lägga till en elektrisk motor kan en mindre förbränningsmotor med lägre utsläpp användas, vilket ger en renare maskin och förenklar utvecklings- och certifieringsarbetet. Systemet kan även utformas så att maskinen vid behov kan köras helt på el vilket kan öppna upp nya användingsområden och marknader.

Regamotion_V48_Hybrid

Att utveckla en hybriddrivlina innebär att ett antal nya komponenter måste introduceras. En av de centrala komponenterna i ett hybridsystem är generatorn som även fungerar som motor och ger maskinen extra kraft när det behövs.

GSM är en 3-fasgenerator baserad på permanentmagnetteknologi (PMAC) speciellt framtagen för batteriapplikationer med batterispänning mellan 24 och 80 volt och passar för alla typer av hybridfordon med kontinuerlig effekt på upp till 24kW.

Tillsammans med en motorstyrning ur ACS-familjen bildas ett effektivt, pålitligt och underhållsfritt generatorsystem som är smidigt går att integrera i fordon och andra maskiner.