Video på DPC 8380 och DPS 8381

DPC 8380 och DPC 8381 är den perfekta kombinationen av tryckvakt och tryckgivare med tryckdisplay. Parametrarna är inställda på enheten eller på ett tidsbesparande sätt via en NFC – smartphone app. Inställningarna i kombination med en omfattande uppsättning alternativ gör DPX 838x lämplig för ett brett utbud av industriella applikationer.

I denna nya video visas fördelarna för tryckvakterna med display DPC 8380 och DPS 8381: Se här!

52
  •  Snabb och enkel parametrisering via smartphone och app
  •  Flexibel installation och montering
  •  Analys av tryckprofilen