Vattenkraftverk

Säker drift av vattenkraftverk är kritiskt i alla situationer, även under strömavbrott. Vid händelse av strömavbrott måste utskovsluckorna fortfarande kunna manövreras för att reglera flödet på vattnet. Vid ett sådant tillfälle manövreras luckorna med ett batteridrivet system med 3-10 kW industriella DC-motorer. Designen följer en ”håll det enkelt”-princip med så få komponenter som möjligt för att undvika elektriskt fel vid t ex ett blixtnedslag. Fördelen med industriella DC-motorer är att det inte behövs något drivsystem för att köra motorn, med ett startmotstånd kan motorn enkelt slås på och är klar att köra.

industrial hvac systems

Vår kunskap om DC-motorer går tillbaka till innan starten av Regal. Vår grundare Anders Jonsson har arbetat med DC-motorer hela hans karriär, inte konstigt att han kallas Mr Likström. Vi för traditionen vidare och är en av de få som fortfarande kan leverera industriella likströmsmotorer. De är ofta kundanpassade för utbyte av äldre motorer, men de har också sin plats i moderna sammanhang t ex vid nöddrift.