45

NAH 8254 20 kHz. Tryckgivare för snabba tryckförändringar

Tryckgivaren har en unik kombination av tunnfilm på stål och Trafags egenutvecklade ASIC. NAH 8254 möjliggör högdynamiska mätningar i vår beprövade och extremt robusta miniatyrdesign. Brytfrekvens på 20 kHz och en stegringstid på 18 µs (10…90 % av nominellt tryck) öppnar för nya användningsområden som att analysera en ventils öppnings- och stängningsprestanda, snabba och explosiva tryckförändringar eller undersöka snabba trycktoppar i hydrauliska system.

Processanslutningen och mätelementet är sammansvetsade vilket medför en hög motståndskraft mot mekaniska stötar samt vibrationer.

Klicka här för teknisk förklaring

Funktioner

  • 20 kHz (Rise time 18 µs 10…90 % nominellt tryck)
  • Option: 4 kHz (Rise time 0.088 ms 10…90 % nominellt tryck)
  • För högdynamiska tryckkurvor
  • Analog signalbehandling
  • Mätnoggrannhet ± 0.3 % FS.typ @ 25°C
  • Utmärkt långtidsstabilitet

Lämpliga användningsområden

  • Testbänkar
  • Motorprovning
  • Hydraulik

För datablad och mer information: NAH 8254 – 20 kHz