Image-V1-Ranaverken-STAR

Kundcase flödesreglering i gödselspridare

Ranaverken tillverkar flytgödselspridare för lantbruk under varumärket STAR. På dessa vagnar finns en flödesmätningsfunktion som mäter och presenterar flödet på vätskan i realtid vilket ger föraren en guidning om hur mycket som sprids just för stunden. I en app får föraren indikationer på om flödet måste öka eller minska för rätt mängd gödsel.

Image-with-textV1-Ranaverken-Insight_IOS-app

Ranaverken har nu en ny smartare flödesreglering som använder samma app men med utökade funktioner. Den smarta flödesregleringen har automatisk kalibrering, något som tidigare var en omfattande och komplicerad process sker nu automatiskt med ett enkelt knapptryck. Flödesregleringen har även en historikfunktion och möjligheter att exportera underlag för t ex fakturering, mätning eller kontroll, samt en kartfunktion i appen som ger en tydlig överblick var och hur spridning har skett på fältet.

Ranaverken-Insight_Control-unit

Insight Engineering fick i uppdrag av Ranaverken att utveckla en styrenhet med tillhörande kablage och IOS applikation till flödesregleringen. Styrenheten är specifikt utvecklad för Ranaverken i allt från hårdvara till mjukvara med WIFI och CAN-bus kommunikation, Insight Engineering tillverkar även enheten åt Ranaverken.

En robust konstruktion med ett tydligt och enkelt användargränssnitt är viktigt, och både hårdvara och mjukvara är utvecklat och testat för att säkerställa reliabilitet och funktion under lång tid.

Image-with-textV1-Ranaverken-Insight_FPT-pressure-transmitter

Regal Components levererar tryckgivare till systemet. Tryckgivarna mäter direkt mot flytgödseln vilket ställer höga krav på robusthet och långtidsstabilitet då gödsel ofta är kontaminerat med hårt material som kan skada sensorn. Eftersom flytgödsel har hög viskositet och ofta är kontaminerat kan inte en tryckgivare med traditionell processanslutning användas då den skulle täppas igen, detta påverkar mätnoggrannheten och i värsta fall slutar givaren att fungera. Istället används en tryckgivare med frontmembran som skapar en plan processanslutning som är utformad för att media inte ska fastna i anslutningen.

Hemsida_Half-Image-V1_pressure-connections-SE

Då det är en så pass krävande applikation gjorde Insight Engineering CFD simuleringar (Computational fluid dynamics) samt fälttester på givare från flera leverantörer. Efter långtidstester utvärderades givarna för att se skador och förändringar i mätnoggrannhet. Efter utvärdering föll valet på en frontmembrangivare av modell FPT från Regal Components.

FPT är en mycket robust frontmembrangivare med en tunnfilm-på-stål sensor och ett frontmembran i duplex rostfritt stål 1.4462. Många andra frontmembrangivare använder piezoresistiva sensorer, på dessa givare är det ofta en vätska, t ex silikonolja, mellan frontmembranet och sensorn som fungerar som ett transmissionsmedium. Det kan göra dem känsliga mot slag på frontmembranet. FPT med dess tunnfilm-på-stål sensor är däremot direkt kopplat mot frontmembranet utan mellanliggande transmissionsmedium, det är därmed solitt material bakom frontmembranet. Denna konstruktion möjliggör även att ett tjockare frontmembran kan användas, vilket gör FPT till en robust givare, väl lämpad att använda mot gödsel som är förorenat med hårt material samt att den klarar korrosiva och kemiska miljöer.

Du kan läsa mer om gödselspridarna från Ranaverken och Insight Engineering på deras hemsidor:

Ranaverken

Insight Engineering

Du kan läsa mer om tryckgivare FPT på vår produktsida.