Vehicle with Sensors for Articulated Steering

Givare för midjestyrning

Midjestyrda fordon är designade för avancerad manövrerbarhet och precision i utmanande miljöer. Dessa fordon använder styrsystem för att säkerställa synkroniserade rörelser mellan deras främre och bakre delar. Med lägesgivare kan kontrollen över rörelserna behållas.

Midjestyrda fordon har en led mellan främre och bakre delen av fordonet vilket gör att fronten kan svänga relativt till den bakre halvan. Midjestyrning, eller ramstyrning som är en annan benämning, är en vanlig funktion i till exempel hjullastare och skogsmaskiner. Dragfordon med släpkombinationer som till exempel traktor/såmaskin, eller olika kombinationer av vägmaskiner kan ses som midjestyrda om det finns styrning mellan dragfordon och släp. Midjestyrningen kopplar samman den främre och bakre halvorna av fordonet, eller fordonet och släpet, så att dessa kan svänga på ett kontrollerat och synkroniserat sätt.

Midjestyrda fordon har mindre svängradie och är lättare att manövrera i trånga utrymmen eller där precision är viktigt. Det ökar även säkerheten och komforten för operatören då fordonet är lättare att kontrollera. Midjestyrningen kan även få bakhjulen att följa framhjulens spår dvs de ”samspårar”. Detta leder till en minskad markpåverkan, vilket är ett allmänt krav på jordbruks- och skogsmaskiner.

Yellow hydraulic cylinder

Givarlösningar för bättre rörelsekontroll

För att kontrollera rörelsen mellan front och bakre del av fordonet behövs feedbacksignaler till styrningen om de olika delarnas position. Detta kan uppnås med olika typer av lägesgivare.

En mycket robust och pålitlig lösning för positionering är att montera cylindergivare i hydraulcylindrarna, som kopplar ihop fronten och bakre delen av fordonet. Den integrerade givaren är väl skyddad från miljöpåverkan så som vatten, is, smuts, grenar eller stenar som kan slungas in mot midjestyrningen. Cylindergivaren är även skyddad mot mekaniska krafter som kan uppstå när fronten och bakdelen rör sig relativt till varandra.

Nackdelen med cylindergivare är att hydraulcylindern måste specialtillverkas, för att givaren ska kunna integreras.

Rotary sensor ACW4 hall effect rotary position sensor

Givare för flexibel koppling av front och bakdel

En alternativ lösning är att använda en vinkelgivare i leden mellan fronten och bakdelen. Detta är en praktisk lösning i dragfordon/släpkombinationer där det inte finns några hydraulcylindrar mellan dem.

I detta fall är en vinkelgivare med separat givarhus och magnet, till exempel ACW4 ett bra alternativ. Magneten kan monteras på släpet och givarhuset på dragfordonet på så vis kan släpet kopplas loss utan att extra steg behövs för att koppla bort givaren. Vinkelgivaren kan även användas på bakre hjulaxeln för att säkerställa att det bakre hjulparet samspårar med fronten.

Vinkelgivare är en kompakt, kostnadseffektiv och flexibel lösning, nackdelen är att den inte är lika robust som cylindergivare om man inte noggrant utformar både inbyggnad och montage så att givaren är skyddad från mekaniska krafter och miljöpåverkan.

Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din applikation.

Kontakta oss     Cylindergivare     Vinkelgivare