Fyra decenniers erfarenhet från övervakning av gasdensitet

En historisk överblick av vår partner Trafag AG’s långa erfarenhet av gasdensitetsövervakning.

Utvecklingen av temperaturkompenserade tryckvakter 1978 var starten för Trafag’s era i gasdensitet. En snillrik kombination av tryckvakt med termostatkomponenter öppnade marknaden för gasdensitetsövervakning av SF6 isolationsgas i högspänningsbrytare. 1987 utvecklade Trafag en banbrytande densitetsvakt med referensgaskammare, en produkt med överlägsen noggrannhet, vibrationstålighet och hållbarhet för sin tid. Ett metallbälgsystem är en central del av denna mekaniska produkt. 1994 bryggade Trafag över gapet till kontinuerlig gasdensitetsmätning och introducerade den första elektroniska gasdensitetsgivaren.

Gas_Density_Monitoring_Timeline_1978-2006
Gas_Density_Monitoring_Reference_chamber

1978 Trafag introducerar den första gasdensitetsvakten med tryckbrytare på den internationella marknaden.

1987 Referenskammar-principen utvecklas som har blivit industristandard och introduktion av densitetsvakt 87×0 med tre mikrobrytare.

Gas_Density_Monitoring_Oscillating_Quartz

1994 Sensorelement med oscillerande kvarts utvecklas och den första elektroniska gasdensitetsgivaren lanseras.

2003 Gasdensitetsgivare 8774 med ström-utsignal lanseras. Senare introduceras även 8775 med digital RS485/ Modbus utsignal.

2006 Lansering av gasdensitetsvakt 87×6 med upp till fyra mikrobrytare, samtidigt utökades produktutbudet med 87×8 för arktiska förhållanden.

Gas_Density_Monitoring_Timeline_2008-2020
Gas_Density_Monitoring_Hybrid_Electronics

2008 Radiell (90°) processanslutning lanseras samt visare för lågt tryck.

2010 Hybrid densitetsgivare 878x (ström-utsignal) och 879x (RS484/Modbus utsignal) introduceras som har både brytande utgångar och kontinuerlig mätning i samma enhet.

Gas_Density_Monitoring_Monitor_Test_valve

2014 Lansering av densitetsvakt 87×7 med upp till tre mikrobrytare.

2017 Introduktion av integrerad testventil för densitetsvakter.

2020 Introduktion av integrerad isolationsgas-test och påfyllnadsventil.

Översatt från: Trafag