Drivsystem för obemannat markfordon

Regal Components levererar drivsystem för en UGV (unmanned ground vehicle) till en ledande tillverkare inom området.

 

electric drive system

UGVn används i tuff terräng och bär laster på över 600 kg i hastigheter upp till 10 km/h. Om det skulle krävas kan varje navväxel klara en radiell last på upp till 21000 N.

Batterisystemet i UGVn är på 48V och fordonet har fyra drivmotorer kopplade till varsin planetväxel. Sammanlagt har fordonet en effekt för framdrivning på 57 kW (S2-2min) och tack vare drivsystemets kompakta mått lämnas det mesta utrymmet mellan hjulen fritt.