CANOpen_Forklift_Head_ImageV1_900x386_v3_SE

CANbus (Controller Area Network) är en databuss som används i fordon och andra maskiner, och möjliggör för enheter så som motorstyrningar, givare och andra styrenheter att kommunicera med varandra. CANbus kan liknas med fordonets nervsystem.

CANopen är ett kommunikationsprotokoll som utvecklades för rörelseorienterade maskinstyrsystem. Även om CANopen från början utvecklades för framdrift används det idag till ett brett spann av tillämpningar och alla fordon är idag utrustade med CANbus.

Fördelar med CANopen

CANbus_wiring_diagram_500x333

Standardiserat
CANopen är ett standardiserat protokoll (ISO 11898) vilket gör implementering av nya enheter enkelt då de kan konfigureras för att passa applikationens specifika behov. Det standardiserade formatet möjliggör för verktyg att konfigurera och hantera CANopen-enheter korrekt. T ex kan mätenheter, upplösning och filter ställas in för individuella enheter och utvecklare kan använda vanligt tillgängliga verktyg, protokoll och återanvända applikationsmjukvara.

CANbus_heartbeat_500x333

Robust
CANopen är ett robust protokoll med säkerhetsfunktioner så om heartbeat-protokoll, uppstartsprotokoll och timeout-övervakning med konfigurerbara inställningar. Det möjliggör även övervakning av signalen, utöver själva enheten, och elektromagnetisk påverkan eller andra störningar på kabeln kan upptäckas. Till skillnad mot analoga signaler där det är omöjligt att upptäcka ett fel så länge signalen är inom dess definierade gränser. Med ökade möjligheter för diagnostik och övervakning minskar servicetider och risken för oplanerade stopp.

CANbus_wiring_donts_500x333

Minimalistiskt
CANopen reducerar även mängden kabel som behövs, ett CANopen-nätverk använder vanliga 2-tråds tvinnade ledare för signalöverföring och upp till 127 enheter (1 master och 126 slavar, på CAN-språk kallas de Noder) kan anslutas till samma busskabel. CANopen-nätverk är flexibelt och kan konfigureras med moduler för enkel anpassning för olika behov. T ex kan ett stort antal givare som används för datainsamling anslutas med en enda kabel istället för att använda en kabel per givare.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer, eller läs mer om våra produkter med CANopen på produktsidorna. Vi har tryckgivare och vinkelgivare med CANopen samt Regamotion-systemen är baserade på CANopen.