Induktiv teknik

Den induktiva givarens princip baseras på förändringen av induktansen i en spole då till exempel en metallkärna förs igenom spolen. På den grundprincipen kan sedan olika varianter byggas för att uppnå olika effekter. Tekniken är beröringsfri vilket medför minimalt slitage mellan ingående delar och därigenom en mycket lång livslängd.

Regal Components induktiva givarserie RCL40/41 är konstruerad för enkelt montage i hydraulik- och pneumatikcylindrar. Den är också kompatibel med vår fortfarande framgångsrika PS6300-serie. Till de induktiva givarna behövs en elektronikenhet för behandling av signalen som till skillnad mot många andra liknande givare kan placeras långt från givarenheten, vid behov ända upp till 50 meter.

Här finns våra produkter baserade på induktiv teknik

induktiv_stor