Regal Components förvärvas av Axel Johnson International

Hemsida_Half-Image-V1_Acq-axint

Regal Components blir en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Driveline Solutions.  Axel Johnson International är en familjeägd industriell grupp bestående av 170 bolag i 30 länder. Som en del av Driveline Solutions stärks Regal Components position på marknaden och öppnar upp för nya möjligheter.

Vi ser fram emot att bli en del av Driveline Solutions och tillsammans fortsätta att stärka vår position på marknaden. Att ingå i en stor industrigrupp som Axel Johnson International, med sin tekniska förståelse för affären och ett aktivt långsiktigt ägarskap, gör att vi kan fortsätta att utveckla företaget inom givarteknologi och elektriska drivsystem. Det kommer även att skapa nya utvecklingsmöjligheter för våra anställda, säger Anders Jonsson, VD och grundare.

Axel Johnson International har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande och kommer gradvis bidra och investera för att långsiktigt stärka och utveckla bolaget. Det kommer i nuläget inte införas några organisatoriska eller verksamhetsrelaterade förändringar.

Bolagsgruppen består av industriella teknikföretag med starka positioner inom utvalda marknadsnischer. Gruppen fokuserar på verksamheter med hållbara affärsmodeller och starka långsiktiga affärsrelationer. Driveline Solutions tillhandahåller produkter och tjänster för drivline-applikationer samt kompletterande produkterbjudande. Kunderna återfinns huvudsakligen inom off-highway, marina samt industri segmenten.

Förvärvet av Regal Components är en del av vår strategi att bredda erbjudandet inom elektriska drivsystem, systemintegration och elektroniska komponenter för mobila applikationer. Regal Components mycket kunniga medarbetare har omfattande teknisk kompetens inom sensorteknologi och elektriska drivsystem och kompletterar vårt affärsområde väl samt stärker vår närvaro på den nordiska marknaden för arbetsfordon, säger Jan Brattberg, Managing Director, Driveline Solutions.

För mer information kontakta:

Anders Jonsson, VD, Regal Components

070 589 07 60, anders.jonsson@regal.se