Drivlina till AGV:er

Inom tillverkningsindustrin tillämpas på vissa håll ett så kallat kontinuerligt materialflöde. Filosofin bakom tekniken är att hela anläggningen jobbar med en och samma hastighet, en hastighet som styrs av i vilken takt färdiga produkter efterfrågas.

För att kunna åstadkomma detta är en kostnadseffektiv och flexibel metod att låta montering ske medan den blivande produkten långsamt rör sig genom anläggningen på självgående vagnar, så kallade AGVer (Automated Guided Vehicles).

För att uppfylla kraven som det kontinuerliga flödet medför måste vagnarna kunna köra långsamt… riktigt långsamt. Vagnarna kan köra mjukt och kontrollerat i hastigheter ner till 0,006 m/s. Det motsvarar 0,02 kilometer eller 20 meter i timmen. Knappt märkbart!

Att köra långsamt låter kanske inte som någon stor utmaning, och det vore sant om det inte vore för kravet att samma vagn även måste kunna nå en hastighet av 3,6 km/h när ska återvända till startpositionen.

RegaMotion® levererar drivverk bestående av ett hjul i en polyuretanblandning, elmotorer kopplade till robusta planetväxlar för framdrift och styrning, mekaniska komponenter för montering i vagnen samt olika typer av givare beroende på kraven.

Tekniken vi använder för att åstadkomma den höga dynamiken är en AC-motor med permanentmagneter kopplad till en planetväxel med utväxlingen 24:1. Systemet matas med 24V från batterier. Den permanenta magnetiseringen i motorn ger en mer direkt respons och bättre verkningsgrad över hela varvtalsspannet än motsvarande induktionsmotor och framförallt ger den möjlighet att leverera högt vridmoment vid väldigt låga hastigheter.

Vår första leverans till anläggningar med kontinuerligt materialflöde gjordes under hösten 2009. Vagnarna tillverkas i Sverige och finns idag i drift på många håll i världen och ser till att många av världens lastbilar, bussar och bilar levereras i tid. Under 2019/2020, 10 år efter starten, gör RegaMotion®sin största leverans hittills inom segmentet.